Category: Koulutus

Eduskuntavaalit 2023
admin

Miksi sivistystä tarvitaan

Puhutaanpa hetki sivistyksestä näin Minna Canthin päivän kunniaksi. Sivistys ei ole helposti määriteltävä asia. Mitä sivistys merkitsee sinulle? Perinteisesti sivistyksen on nähty liittyvän kasvatuksen ja koulutuksen kautta saadun tiedon ja taidon myötä rakentuvaan osaamiseen ja ymmärrykseen. Sivistys liittyy myös vahvasti kulttuuriin ja sen tuntemiseen. Tänä päivänä sivistyksellä on lisäksi yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja se nähdään kykynä

Lue lisää »
Eduskuntavaalit 2023
admin

Musiikkikasvatuksen merkityksestä

Helsingissä on tehty aloite painotusluokkien lakkauttamisesta segregaation estämiseksi. Tämä tarkoittaisi musiikkiluokkien, urheiluluokkien ja kielipainotusten lakkauttamista. Ei kuulosta yhtään hyvältä idealta. Erilaiset painotukset voisivat nimittäin juurikin toimia segregaation ehkäisyssä. Tämä on tajuttu mm. Venezuelassa, jossa on kohta viidenkymmenen vuoden ajan tehty sosiaalista muutosta orkesterisoittamisen keinoin. El Sisteman seurauksena on muutettu monen nuoren elämän kulkua ratkaisevasti ja

Lue lisää »
Eduskuntavaalit 2023
admin

Yleistä, erityistä ja tehostettua tukea

Tänä iltana tuli aimo annos yleistä, tehostettua ja erityistä tukea koulutusasioissa Pohjois-Savon OAJ:n järjestämässä iltakoulussa. Koulutuksen mallimaa on pahasti alamäessä oppimistulosten suhteen, joten tarttis tehdä jotain. Ratkaisuehdotuskin kuultiin: hankehumppa pois ja perusrahoitus kuntoon. Opetusryhmät riittävän pieniksi ja opettajaresurssit tarpeeksi suuriksi. Paikalla oli useampi kansanedustajaehdokas eri puolueista. Varsin yksimielisiä olimme monista asioista, mutta pientä hajontaa tuli

Lue lisää »
Eduskuntavaalit 2023
admin

Sekä-että mieluummin kuin joko-tai

Savon Sanomissa oli tänään 27.2.2023 nostettu esiin vaalikoneesta inkluusio. Palstatilaa saivat myös minun perusteluni. Jättäisin tilaa yksilölliselle arvioinnille ja opettajien ammattitaidolle: kouluissa voidaan päättää oppilaskohtaisesti, mikä on paras tapa kullekin oppia ja kasvaa. Inkluusio tarvitsee resursseja enemmän kuin nyt on käytössä.  Omaan työuraani kuuluu myös kymmenkunta kokemusta opetustyöstä alakoulu-, yläkoulu- ja lukiotasolla, joten aihe on

Lue lisää »