Miksi sivistystä tarvitaan

admin

Puhutaanpa hetki sivistyksestä näin Minna Canthin päivän kunniaksi. Sivistys ei ole helposti määriteltävä asia. Mitä sivistys merkitsee sinulle?

Perinteisesti sivistyksen on nähty liittyvän kasvatuksen ja koulutuksen kautta saadun tiedon ja taidon myötä rakentuvaan osaamiseen ja ymmärrykseen. Sivistys liittyy myös vahvasti kulttuuriin ja sen tuntemiseen. Tänä päivänä sivistyksellä on lisäksi yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja se nähdään kykynä uudistua ja ratkoa monimutkaisia ongelmia. ”Sivistys merkitsee yleisellä tasolla monipuolista tieto-, arvostelu-, toiminta- ja empatiakykyä”, kirjoittaa tohtorikoulutettava Antti Moilanen Sitran vierailijapostauksessaan Kuinka sivistys tulisi tänä päivänä ymmärtää

Sivistyksen juuret ovat kasvatuksessa; kodeissa ja kouluissa. Niinpä taloudellinen satsaaminen kouluihin, kulttuuriin, taiteeseen, urheiluun ja tieteeseen on pitkäaikainen investointi tulevaisuuteen. Elämässä eteenpäin auttaa yleissivistys eli perustiedot ja -taidot yhteiskunnan toimintaan liittyvistä asioista. Sydämen sivistys ja sivistynyt käytös taas näkyvät hyvinä vuorovaikutustaitoina, keskustelukykynä ja erilaisuuden ymmärtämisenä. 

Minna Canthin aikana tytöillä ja naisilla oli vähäiset mahdollisuudet kouluttautua, mikä olikin yksi niistä asioista, joihin hän pontevasti paneutui kirjoituksissaan. Sen työn tuloksena suomalaiset ovat tänään yksi koulutetuimmista kansakunnista maailmassa. Sivistystyö Suomessa nojaa edelleen vahvasti naisiin, sillä opettajista ja korkeakoulutetuista suurin osa on naisia. Tasa-arvon nimissä meidän onkin syytä huolestua poikien koulumenestyksestä ja miettiä ratkaisuja siihen.

Kun katsotaan maailmalle, niin Minnan huoli naisten sivistysmahdollisuuksista ei ole kadonnut. On valtioita, joissa tytöiltä on kielletty koulun käynti ja naisilta opiskelu ja työssäkäynti. Suomalaisesta näkökulmasta on hämmentävää, että jollain valtiolla on varaa jättää käyttämättä puolet sen potentiaalista. Minnan tulosten velvoittamina meidän on autettava näitä tyttöjä ja naisia siinä, missä pystymme. Huoli on kova myös sodan keskellä elävien lasten puolesta, joiden koulunkäynti on keskeytynyt ja turvallisuus järkkynyt. 

Jotta Suomi säilyisi edelleen sivistysvaltiona ja pystyisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, minulla on seuraavia sivistykseen liittyviä vaalitavoitteita:

1. Turvataan kulttuuri- ja taidekasvatus, jonka päälle sivistys rakentuu. Lisätään taiteen perusopetuksen saatavuutta.

2. Koulutuksen ja kulttuurin perusrahoitus kuntoon, jotta aika ei mene hankkeiden hallinnointiin ja jatkuvaan rahoituksen hakemiseen. 

3. Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen ja uudistuminen. Koulutuksen on syytä säilyä maksuttomana.