Mitä muusikot haluavat?

admin

Teosto kysyi muusikkotaustaisilta kansanedustajaehdokkailta, miksi he ovat lähteneet ehdolle ja mihin asioihin he haluavat vaikuttaa. Paljon löytyi yhteistä puolueesta riippumatta.

Vastasin itsekin kysymyksiin seuraavasti:

Miksi olet ehdolla eduskuntavaaleissa 2023?

Lähdin mukaan politiikkaan 2021 kuntavaaleissa ja syy oli koronarajoitusten vaikutus kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Niin tärkeää kuin olikin estää tartuntoja, rajoitusten vaikutuksia alallemme ei mielestäni otettu asianmukaisesti huomioon rajoitusten voimaantuloaikatauluissa, rajoitusten sisällöissä tai korvauksissa. Kävi selväksi, että päätöksentekijöiksi tarvitaan myös meidän alamme edustajia, jotta kulttuuri ei ole aina se, joka tulee viimeisenä listalla. Itselleni merkittäviä ovat kulttuurin, taiteen ja sivistyksen teemat ekologisuutta ja sosiaalista vastuuta unohtamatta. Olen myös huolestunut valtiontalouden tilasta ja velkaantumisesta. Historiankirjat osoittavat, ettei kulttuuri kukoista kurjuudessa. Sen vuoksi pidän tärkeänä valtion talouden tasapainoon saamista ja talouskasvun mahdollistamista erittäin tärkeinä asioina.

Mitkä asiat ovat tärkeimpiä musiikkialan menestykselle seuraavalla vaalikaudella? Mitä konkreettisia toimia tarvitaan?

Työelämän kirjo on entistä moninaisempaa kuin joko palkkatuloa tai yrittäjyyttä varsinkin muusikoilla. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja vapautta yhdistää erilaisia ansaintamalleja omaan ansioturvaan. Kulttuurin ja taiteen rahoitukseen pitäisi löytää pitkäjänteisempiä tapoja, jotta taiteelliselle ja luovalle työlle tulee tarvittava rauha. Tekijänoikeuskorvauksia striimauspalveluista pitäisi tarkastella kriittisesti ja tehdä tarvittavia korjauksia. Musiikkivientiin investoimalla voidaan saada kasvua aikaiseksi.