Talouskasvua viennistä

admin

Talouskasvu olisi tervetullutta, jotta yhteiskunnan palveluja saataisiin tulevaisuudessa rahoitettua. Valtion taloutta saadaan sopeutettua leikkausten lisäksi tuloja kasvattamalla ja jälkimmäinen on ehdottomasti mukavampi vaihtoehto. Vientiteollisuus on siinä avainasemassa. Ala esitti tänään infotilaisuudessa kolme keinoa: 1) osaajien lisääminen 2) TKI ja 3) määrätietoinen teollisuuspolitiikka.

Vastaavat asiat nousivat esiin Pohjois-Savon liiton aiemmin tammikuussa järjestämässä tilaisuudessa eduskuntavaaliehdokkaille. Sielläkin viesti kuului, että Pohjois-Savoon ja Itä-Suomeen tarvitaan investointeja ja osaajia.

Monenlaista konkretiaakin ehdotettii: oppilaitosten rahoitus on sidoksissa suoritettuihin tutkintoihin. Koulutustarpeen näkökulmasta se on kuitenkin turhan jäyhää ja tilalle ehdotettiin esimerkiksi moduulien tai oppikokonaisuuksien suorittamista. Englanninkielinen koulutus ja tyttöjen innostaminen alalle olisivat myös varteenotettavia vaihtoehtoja kasvattaa osaajien määrää.

Positiivista oli kuulla, että Suomen kilpailukyky perustuu enenevässä määrin kestävään kehitykseen. Sekin vaatii yhteiskunnalta investointeja. Mitä ”vihreämmin” tuotetaan, sitä enemmän sähköä tarvitaan. Hiilineutraaliin energiaan on siis sijoitettava, jotta jatkamme kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempaa teollisuutta.