Kulttuuri kehittää oppimistaitoja, hoitaa ja kuntouttaa, pidentää elinikää

admin

Virpi Rautsiala nosti hienosti esiin taiteen ja kulttuurin merkityksiä kirjoituksessaan 18.1.2023 Savon
Sanomissa. Yhdyn täysin hänen näkemykseensä siitä, että ala tarvitsee taakseen vaikutusvaltaista ääntä.
Kulttuuri kelpaa ohjelmanumeroksi erilaisiin tapahtumiin, mutta harvemmin se nousee pääaiheeksi
juhlapuheissa. Kulttuurin puolesta puhujia on vähän alan ja sen järjestöjen ulkopuolella.

Kulttuurin vaikutukset ovat suuret ja ulottuvat monelle eri osa-alueelle. Rautsiala kirjoittikin jo
mielenterveyteen liittyvistä vaikutuksista. Kulttuurin merkitys hyvinvoinnin edistämisessä on kiistaton jopa
siinä määrin, että aktiivinen kulttuuriharrastaja saattaa elää pidempään.

Musiikkiharrastuksen on osoitettu
muokkaavan ihmisen aivoja ja vaikuttavan positiivisesti lasten oppimistaitoihin. Yhteinen laulutoiminta
vanhusten tai muistisairaiden parissa voi vähentää kipujen kokemista ja parantaa toimintakykyä. Ja nämä
ovat vain osa tiedossa olevista vaikutuksista!

Kulttuurin taloudellisia vaikutuksia on tutkittu moneen kertaan. Ne näkyvät selvimmin tapahtumien ja
matkailun kerrannaisvaikutuksina. Sen sijaan vaikeammin mitattavia ovat vaikutukset ihmisten luovuuteen,
yhteisöllisyyteen ja alueen vetovoimaan.

Pohjois-Savo ja Itä-Suomi tarvitsevat osaajia ja investointeja
lisätäkseen elinvoimaansa. Kulttuurilla voisi olla merkittävä rooli niiden edesauttajana. Tämä onkin havaittu
monessa maakuntaliitossa, joissa on palkattu kulttuurin asiantuntijoita mukaan aluekehitystyöhön.

Kulttuuri kaikessa laajuudessaan taiteesta urheiluun on investointi hyvinvointiin, luovuuteen, oppimiseen,
yhteisöllisyyteen ja vetovoimaan. Tuon investoinnin tuloksia mitataan rahan lisäksi henkisenä ja
sosiaalisena pääomana. Siitä hyötyvät paitsi yksittäiset ihmiset myös koko yhteiskunta.